KRISTINA KRIŽANAC “Planovi za budućnost Sinja”

"Najznačajniji projekti koji su osmišljeni i aplicirani na EU sredstva su Projekt zaštite vodnih resursa kroz integrirani projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Sinj i Projekt integrirane obnove kulturnih dobara "Sinj u sridu"."

Kandidatkinja za gradonačelnicu Sinja za NL dr.Jadrijević Kristina Križanac predstavila je svoje planove za nastavak obnove i razvoj Sinja ukoliko joj birači poklone svoje povjerenje na predstojećim izborima.


– Vođenje Grada je složen i kompleksan posao, a posebice u okruženju ekonomske i društvene krize, Grad Sinj je u proteklom razdoblju zadržao  standarde  u kulturi, sportu, školstvu i socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju kao i u vrijeme prethodnih bogatijih proračuna Grada. Grad  je uredno i na vrijeme izvršavao sve svoje obveze prema svim korisnicima proračunskih sredstava bez ikakvog zaduženja. – ističe Križanac.

Planovi i financije za zaštitu vodnih resursa i izgradnju zatvorenog sustava otpadnih voda za Sinj, Brnaze i Glavice su već osigurani

– Grad je donio strateške dokumente, Strategiju razvoja grada Sinja od 2015.g. – 2020.g., usvojio je Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Sinja, usvojio koncepcijsko rješenje zaštite vodnih resursa kroz integrirani projekt odvodnji i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Sinj.
Najznačajniji projekti koji su osmišljeni i aplicirani na EU sredstva su Projekt zaštite vodnih resursa kroz integrirani projekt odvodnje otpadnih voda aglomeracije Sinj i Projekt integrirane obnove kulturnih dobara “Sinj u sridu”. Osigurali smo sufinanciranje projekata europskim sredstvima u ukupnom iznosu od preko 216 mil kn i to za: Projekt zaštita vodnih resursa kroz integrirani projekt odvodnje otpadnih voda za aglomeraciju Sinj sa 158 mil kn i Integrirani projekt obnove kulturnih dobara Sinj u sridu  sa 58 mil kn. -kaže Križanac. U planu joj je nastaviti i dovršiti Projekte koje su započeli i za njih osigurali izvore financiranja.

– Izgradnja zatvorenog sustava odvodnje otpadnih voda za naselja Sinj, Brnaze i Glavice, sa dogradnjom  pročistača otpadnih voda je projekt ukupne vrijednosti 220 mil kn, čijom izgradnjom ćemo prikupiti preko 80% otpadnih voda u navedenim naseljima i iste pročistiti na zadovoljavajuću razinu. Ovo je projekt od iznimne važnosti za zaštitu našeg okoliša i zdravlje naših sugrađana. – kaže Križanac.

“Prelazak Sinja iz izletničke u boravišnu destinaciju”


– Vizija razvoja Grada Sinja kroz razvoj turističke infrastrukture i sinergijski razvoj malih i srednjih poduzetnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je dobila je svoju financijsku potporu  kroz bespovratna sredstva EU. Imali smo ideju, znali smo je osmisliti i kao održivu i razvojnu za Grad Sinj, želimo je do kraja realizirati, a to će biti dobar put za prelazak  Sinja iz izletišne  u boravišnu destinacije  koja može pružiti nezaboravan doživljaj turistu.
Na dobrim temeljima udarenih idejom razvoja turističke infrastrukture, želimo zaštititi  i brendirati tradicionalne proizvode Cetinskog kraja kroz registraciju jamstvenog žiga.

Sanacija deponija Mojanka– Gospodariti ćemo otpadom  na održiv i ekološki prihvatljiv način, kroz sanaciju deponija Mojanka, izgradnju reciklažnog dvorišta,  povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada. Planiramo obavljanje komunalnih djelatnosti organizirati u vlastitom  trgovačkom društvu.
Postavili smo koncept Razvojnog centra koji će omogućiti razvojnu priliku – logistiku za start up-ove, optimalnu kombinacija poslovne etike, tehnologije, znanosti i obrazovanja čime će se potaknuti  proaktivan stava, angažiranost i vjera u vlastite mogućnosti i želje.
Milijuni kuna uloženih u dosada realizirane kapitalne objekte kao i dovršetak namjeravanih ulaganja  znače jednako toliko vrijednih trajnih dobara koji čine i koji će činiti zdravu razvojnu polugu na kojoj ćemo nastaviti dalje za ostvarenje jedinstvenog kulturnog identiteta s ljudima koji sinergijom i konsenzusom grade održivo gospodarstvo.

Transparentnost upravljanja gradskim nekretninama i socijalna osjetljivost Grada

U cilju jačanja transparentnosti upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja uspostaviti ćemo interaktivne karte svih nekretnina i predložiti strategiju upravljanja istima.
I nadalje ćemo biti socijalno osjetljivi i brižni prema potrebitima, a posebno prema obiteljima i pojedincima kojima je nužna podrška lokalne zajednice. Posebnu brigu ćemo voditi o mladim obiteljima kroz osiguranje lokacije za izgradnju poticane stanogradnje i brige za smještaj djece u dječjim vrtićima. Svi naši studenti će imati 100% pokrivene troškove prijevoza za vrijeme redovitog studiranja. Svakako ćemo nastojati realizirati projekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba sa cjelovitom zdravstvenom skrbi. Našoj sportskoj mladosti obećavamo brz završetak izgradnje sportske dvorane.

Vjerujem da smo svojim poštenim radom zaslužili nastavak vašeg povjerenja i da zajedno s vama nastavimo graditi, na korist svih Sinjanka i Sinjana. Vjerujem u vašu potporu za kontinuitet i nastavak rada na uspješnim razvojnim temama.- zaključila je Kristina Križanac.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0