Sinoć u sklopu 3. FantaSTikona održano je predavanje jednog od vodećih hrvatskih astronoma Korada Korlevića na temu „STEM edukacija, koliko rano?“.

– Mi se razvijamo i tehnologija se razvija. Podatci koje smo mi poslali kroz 2016. godinu jednaki su ukupnim podacima poslanim od pračovjeka pa do 2015. godine, a u 2021. očekuje se dupliranje podataka svako 12 sati, izjavio je Korado Korlević u uvodu svog predavanja.

– Mladi su već oko svoje 16. godine u stanju napisati znanstveni rad samo im se treba dati oprema i povjerenje. Takvi radovi budu čak među boljima na nekim kongresima zato što učenici imaju više vremena i motivacije da se posvete nekom manjem području i detaljno ga prouče,  objasnio je Korlević okupljenima.

– Pitaju me često kada bi djecu trebalo poučiti STEM-u, a to je vrlo jednostavno. Uzmimo za primjer sport koji se prakticira od malih nogu ili glazba koju se pušta djeci još u majčinom trbuhu kako bi uhvatili osnove ritma. Isto tako je i sa STEM-om, treba se početi što prije.

– Jedna država kao što je Izrael ulaže oko 20 milijuna dolara godišnje u obrazovanje, a moto im je „Previše smo mali da nam i jedan talent propadne“. Izrael ima oko 8 milijuna stanovnika pa samo pokušajte zamisliti da naše ministarstvo ima sličan moto. U najbolji razvojni institut ulažu oko 15 milijuna kuna što je jedan malo manji kružni tok. Evo, jedan u Istri sada grade za oko 50 milijuna, naglasio je Korlević.

– U 2015. godini bilo je oko 2000 plaćenih asistenata u nastavi, a nula asistenata koji bi trebali raditi s darovitim učenicima. Oko 50% ulaganja za STEM edukaciju ide u Zagreb, a drugi dio se dijeli na ostatak Hrvatske. Vlada bi čak i dala novac samo ljudi ne pitaju i ne prijavljuju projekte.

Predavanje je završio uz poruku „Dozvoliti …… da Hrvatska bude, svima, država jednakih šansi

Facebook komentari