Nakon objave teksta “OTKRIVAMO Koharević ilegalno povećao plaću mladoj pravnici. Na vidjelo izašle brojne nepravilnosti u radu JUPŠM” javili su nam se iz Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan (JUPŠM) s ponudom da pisanim putem postavimo pitanja bivšem ravnatelju, danas pomoćniku ravnatelja, Robertu Kohareviću.

Podsjećamo, Roberta Koharevića smo kontaktirali i ranije, ali kazao nam je da ne smije komunicirati s medijima, pa su brojna pitanja vezana uz njegovo vođenje Javne ustanove ostala neodgovorena. Priliku smo iskoristili da ga priupitamo i o nekim drugim događanjima unutar Javne ustanove, a koja su se barem nama činila nelogičnima, ali i osjeća li se odgovornim za stanje marjanske šume. Evo što nam je kazao.

U Statutu Javne ustanove za upravljanje PŠM dodana je šumarska djelatnost, a da ista nije dodana u Odluci o osnivanju JUPŠM. Je li izmjena Statuta prošla sve potrebne procedure i je li usklađena sa zakonom prije nego je Trgovačkom sudu podnesen zahtjev za dodavanje šumarske djelatnosti?

– Izmjena Statuta je prošla sve potrebne procedure, a po Zakonu o ustanovama i Zakonu o trgovačkim društvima nije postojala i ne postoji zakonska obveza promjene osnivačkog akta pri dodavanju ili promjeni djelatnosti. Obzirom da je Trgovački Sud proveo prijavu upisa, odluka Suda je pravomoćna.

Prema Zakonu o zaštiti prirode javne ustanove obavljaju djelatnost zaštite, održavanja i promicanja. Ne spominje se šumarska djelatnost kao opcija. Jeste li zatražili suglasnost Ministarstva okoliša za dodavanje djelatnosti?

– Obzirom da šumarska djelatnost nije zabranjena prema Zakonu o zaštiti prirode, a naglašavaju se ciljevi za koje su potrebne i šumarske djelatnosti, posljedično ni suglasnost Ministarstva nije bila potrebna. Osim toga, kako ćete održavati šumu bez šumarske djelatnosti?

Na temelju čega su se u Park šumi Marjan odvijali šumarski radovi od osnivanja Javne ustanove?

– Šumarski radovi u PŠM odvijali su se temeljem nastavka aktivnosti preuzetih od “Parkova i nasada”, koji su ih do 2011. izvodili temeljem Ugovora s Gradom. Prelaskom dijela djelatnika “Parkova i nasada” u JUPŠM bilo je logično preuzesti i šumarske radove.

U travnju 2018. godine izjavili ste za Dalmacija Danas da je zaraženo tek 1.000 kubika drvne mase (oko 3.000 stabala). Na čemu ste temeljili tu izjavu?

– Moja tadašnja izjava se temeljila na saznanjima dr. Milana Perneka, vodećeg hrvatskog šumarskog stručnjaka i znanstvenika, a što je naknadno i službeno potvrđeno u konačnom izvješću istraživanja Hrvatskog šumarskog instituta “Sušenje borova u šumi sa mjerama integralne zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje mediteranskog potkornjaka”. Treba istaći da je HŠI do svojih podataka došao temeljem istraživanja na “sumnjivom” terenu, te u brojanju razdvojili već suha, mrtva, od zelenih, bolesnih, stabala, na koje se referiraju gore navedeni brojevi.

Mi smo odmah, nakon dobivanja službenog dokumenta HŠI, “Akcijskog plana”, u veljači 2018. započeli s aktivnostima pripreme sanacije, no JU PŠM je obveznik javne nabave, gdje se na prvi natječaj za sječu nitko nije javio. Tek nakon direktnog ugovaranja mogli smo je započeti u travnju. 2018., i to isključivo zelenih, zaraženih, stabala. Možete li zamisliti što bi bilo da je JU PŠM krenula u sječu bez izvješća meritornih institucija i doznaka?

Spomenuli ste tada i tzv. Naredbu Ministarstva poljoprivrede. Smatrate li da je Naredba tada proglašena, da se mogla spriječiti sječa preko 13 tisuća kubika, odnosno 38 tisuća stabala?

– Ministarstvo poljoprivrede je tih dana zaključilo da u tom trenutku nije potrebna tzv Naredba. Po mojim saznanjima na tom sastanku su sjedili i predstavnici Društva Marjan, ja nisam bio pozvan.

Zašto Javna ustanova nema Plan upravljanja? Na ovo pitanje je već godinama odgovor da je izrada u tijeku. Je li se krenulo u izradu i zašto se toliko dugo čekalo?

– Po preuzimanju mandata, 2014. sam započeo izradu Plana upravljanja, odabrali smo konzultanta, odradili definiranje dionika, interne radionice i radionice za vanjske dionike, no u međuvremenu smo došli do saznanja o mogućnosti prijave na EU natječaj kako bismo uštedili novac gradskom proračunu. Ovih dana se Plan upravljanja razvija i to financirano EU sredstvima. Po mojim saznanjima PŠ Marjan će biti jedna od rijetkih ustanove manje zaštićenih područja koja će ga imati.

Javna ustanova nema stručnog voditelja. Zašto je to tako? 2018. godine kazali ste za Dalmacija Danas da nema novca, ali od 2014. godine naovamo zaposleno je više osoba na drugim funkcijama.

– Stručni voditelj jest neophodan i on bi trebao biti prvi čovjek struke na Marjanu, a sukladno tome i financijski vrednovan. Nažalost, kod popunjavanja kadra išlo se za brojčanim popunjavanjem djelatnika nižeg platnog razreda, i uvijek je nedostajalo novca za tako visoku funkciju. Vjerujem da će se i to brzo riješiti.

Koliko je Javna ustanova imala zaposlenih 2014. godine kad ste imenovani ravnateljem, a koliko krajem 2019. godine?

– 2014. ustanova je imala 54, a prestankom mog mandata 2018. 59 zaposlenih djelatnika.

2014. godine ste osobi koja je tada obavljala posao Stručni suradnik-pravnik povećali osnovicu plaće za 1.600 bodova suprotno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, što je potvrdio i Državni inspektorat. Navodno ste obaviješteni prije ovoga od strane nekoliko osoba da se radi o kaznenom djelu. Na temelju čega je na ovaj način povećana plaća umjesto da se poštuje procedura?

– Plaća jest povećana zbog povećanog obima posla, postupak je u tijeku, a nisam bio upoznat s kvalifikacijom takvog čina.

Smatrate li se odgovornim za razvoj situacije na Marjanu s obzirom da ste za Marjan zaduženi već skoro 20 godina, što kao voditelj odjela Parkova i nasada, što kao stručni voditelj i ravnatelj?

– 11 kaznenih prijava, koje je Društvo Marjan podiglo protiv mene, odbačeno je od strane Državnog odvjetništva. Mislim da to govori sasvim dovoljno o neosnovanosti napada i konstantnom privatnom pritisku nekih osoba na mene, te da to nema veze sa zaštitom Marjana. Jedina prekršajna kazna, koju sam platio, jest od strane Državne šumarske inspekcije iz prosinca 2014., i to nakon što sam u srpnju 2014. započeo komunikaciju s Ministarstvom poljoprivrede kako bi JU PŠM zakonski regulirala ono za što nas se kasnije u prosincu kaznilo.

Što se tiče osjećaja odgovornosti, kao voditelj Odjela u “Parkovima i nasadima” i kasnije na dužnostima u Ustanovi sve svoje aktivnosti radio sam prvenstveno ogromnom ljubavi prema Marjanu kao splitskom simbolu, ali sukladno Godišnjim planovima tvrtke, pravilima struke i Zakonskim okvirima. Mislim da je dobro da u JU PŠM postoji netko tko poznaje 20-godišnji kontinuitet rada.

2014. godine u Zapisniku inspekcijkog nadzora Šumarske inspekcije navodi se, između ostaloga, da se “šumom gospodari sukladno smjernicama Programa gospodarenja iz 2008, te da nije utvrđena šteta na šumi i šumskom zemljištu”. Za vrijeme mog ravnateljskog mandata, nadzori Šumarske inspekcije bili su i 2015., 2017., 2018. godine i niti jednom nisu utvrđene bilo kakve nepravilnosti. Ovlašteni sudski vjetak za šumarstvo je svake godine izrađivao “Monitoring stanja šume“, te također nije našao nikakva odstupanja u održavanju i stanju šume.

U veljači 2015. s Direkcijom Hrvatskih šuma potpisao sam Ugovor o suradnji, čime su one preuzele provedbu dijela Programa gospodarenja, a gdje je najbitniji dio doznačavanje stabala, dakle odabir stabala za sječu. Početkom 2015. sam ishodio Licencu JU PŠM za obavljanje šumarske djelatnosti, a 2016 . sam započeo suradnju s Hrvatskim šumarskim institutom o praćenju stanja šume i praćenju karantenskog štetnika nematode, izuzetno gore pošasti od potkornjaka. U izvješću tog praćenja se izričito navodi da se “šuma održava sukladno pravilima struke”, a dr. Pernek, vodeći hrvatski šumarski stručnjak, javno na tiskovnoj konferenciji krajem 2016. iznio je činjenicu da nema potkornjaka. Iz svega navedenog vidljivo je da sam se u radu uvijek oslanjao na struku, te koliki je broj stručnjaka potvrđivao ispravnost mog rada. U vrijeme ravnateljskog mandata, planiranim aktivnostima u radu, svake sam godine uspio osigurati povećanje financijskih sredstava iz Gradskog proračuna za Marjan.

Zanimljivo je da je za proračun 2014., u vrijeme dok je predsjednik Upravnog vijeća JU PŠM bio Srđan Marinić, predviđeni iznos ustanove umanjen netom prije izglasavanja za 150 000 kn, a ista osvanula u stavci za Društvo Marjan, koje je time njemu, kao prvom profesionalnom predsjedniku Društva Marjan isplaćivalo plaću od netto cca 6.200 kn.

Koliko ste kaznenih prijava podigli u ime Javne ustanove protiv fizičkih osoba i za što?

– Podignute su dvije kaznene prijave zbog bespravne gradnje i jedna kaznena prijava JU PŠM protiv Srđana Marinića za iznošenje neistinitih informacija na društvenim mrežama, te privatna tužba JU PŠM protiv Srđana Marinića za podnošenje lažnih prijava. Obje su odavno završene. Ponavljam da se tu ne radi o privatnim tužbama mene protiv Srđana Marinića, već da sam reagirao zbog zaštite digniteta JU PŠM i u ime JU PŠM.

Je li točno da je Javna ustanova protiv vas podigla kaznenu prijavu? Ako je istina, za što?

– Koliko je meni poznato JU PŠM nije podigla nikakvu kaznenu prijavu protiv mene.

————————————————————————————-

Kako se Koharević u svojim odgovorima na nekoliko mjesta osvrnuo na odnose s Društvom Marjan, a i iznio zanimljivu konstataciju iz koje se može iščitati da je tadašnja vlast pogodovala Društvu Marjan, upitali smo za komentar njegovih izjava predsjednika Društva Marjan, Srđana Marinića.

Srđan Marinić

Robert Koharević je kazao da je na sastanku Odbora za poljoprivredu na kojem je odbijeno proglašenje Naredbe sjedio predstavnik Društva Marjan, dok on sam nije bio niti pozvan. Jeste li tada tražili izdavanje Naredbe?

– Na spomenutom sastanku Odbora za poljoprivredu Sabora RH održanog 14. ožujka 2018. kao predstavnik Društva Marjan postavio sam pitanje vezano za suzbijanje potkornjaka u PŠ Marjan te o potrebi izdavanja naredbe za suzbijanje mediteranskog potkornjaka. Na pitanje je odgovorio tadašnji pomoćnik ministra poljoprivrede Ivica Francetić. Kazao je da će se za to pobrinuti Javna ustanova PŠM. Izvješće sjednice možete pronaći ovdje.

Nedugo nakon tog sastanka početkom travnja 2018. održana je tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj je ravnatelj JU PŠM Robert Koharević izjavio, citiram iz zapisnika sjednice: “Što se tiče katastrofe, naredbe i toga što ste rekli, vezano za naredbu ministarstva, ja nažalost nisam bio pozvan na saborski Odbor za poljoprivredu gdje je bio predstavnik Društva Marjan, na tom Saborskom odboru za poljoprivredu koji je bio prije jednu petnaestak dana, mislim da je bio danas petnaest dana da je od toga bilo, ovaj izričito je kazano da se naredba daje i zna se u zakonu šta piše naredba o nama, to izgleda strašno katastrofično, 1.000 kubika, međutim to nije ništa katastrofično za njihove poglede i za njihove parametre procjenjivanja nešto šta je katastrofa, situacija je ozbiljna, ali nije katastrofa i zbog toga je na tom Saborskom odboru odbijena ideja da se ide u tu naredbu od strane ministarstva.”

Postavlja se pitanje od koga je Ministarstvo poljoprivrede dobilo neistinitu informaciju da je na Marjanu zaraženo samo 1.000 kubika drvne mase, odnosno 3.000 stabala? Je li izvor te neistinite informacije o svega 3.000 zaraženih stabala ravnatelj Robert Koharević koji je isto tvrdio i na sjednici Gradskog vijeća i u medijima, i zbog čega je umanjivao broj zaraženih stabala koji je već krajem 2017., prema podacima navedenim u medijima, prelazio brojku od 8.000?

Robert Koharević navodi da je zanimljivo “da je za proračun 2014., u vrijeme dok je predsjednik Upravnog vijeća JU PŠM bio Srđan Marinić, predviđeni iznos ustanove umanjen netom prije izglasavanja za 150 000 kn, a ista osvanula u stavci za Društvo Marjan, koje je time njemu, kao prvom profesionalnom predsjedniku Društva Marjan isplaćivalo plaću od netto cca 6.200 kn.”

– Iz ovako formulirane rečenice mogao bi se dobiti pogrešan dojam da je Upravno vijeće JU PŠM za vrijeme predsjedavanja Srđana Marinića izglasalo 150.000 kuna za Društvo Marjan, što je apsolutna neistina. Društvo Marjan je krajem 2013. godine od gradonačelnika Ive Baldasara i Gradskog vijeća Grada Splita zatražilo financiranje redovne djelatnosti Društva Marjan kao djelatnosti od interesa za Grad Split. Putem amandmana isto je predloženo na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita održanoj 19. prosinca 2013. Amandman je prihvaćen od strane gradonačelnika i većinom glasova Gradskog vijeća je odobreno financiranje redovne djelatnosti Društva Marjan kao djelatnosti od interesa za Grad Split u iznosu od 150.000 kuna koje su trebale biti isplaćene u mjesečnim ratama od 12.500 kuna, a sve prema priloženom programu rada Društva Marjan koji možete pogledati ovdje.

Međutim, taj iznos nikada nije u cijelosti isplaćen – isplaćeno je 120.000 kuna, a financiranje je prestalo odmah nakon što je Društvo Marjan podnijelo kaznene prijave protiv odgovornih osoba JU PŠM zbog uočenih nezakonitosti u njihovom radu. O tome možete čitati ovdje.

Mislim da sam radeći sukladno predloženom programu rada Društva Marjan i sukladno odlukama tijela Društva Marjan pošteno i profesionalno odradio upravo ono za što je Društvo Marjan i bilo financirano tijekom tog kratkog razdoblja. O svim uočenim nepravilostima i sumnjama na nezakonitosti i moguća kaznena djela obavijestili smo sva nadležna tijela Grada Splita, inspekcijske službe, kao i Državno odvjetništvo RH. Držim da su tada institucije adekvatno reagirale na sva upozorenja i prijave Društva Marjan, do ove katastrofe na Marjanu ne bi ni došlo.

Je li Društvo Marjan podnijelo 11 kaznenih prijava protiv Koharevića? Na temelju čega?

– Nije mi poznato odakle Robertu Kohareviću neistinita informacija da je Društvo Marjan podnijelo 11 kaznenih prijava protiv njega. Društvo Marjan nije podnijelo 11 kaznenih prijava protiv Roberta Koharevića, a budući da se ovakva neistinita činjenična tvrdnja ponavlja već više puta u različitim medijima, pa čak i na Gradskom vijeću Grada Splita, zbog čega je ta neistinita činjenična tvrdnja postala pristupačna većem broju osoba, konzultirat ćemo se s našim odvjetničkim timom je li time počinjeno kazneno djelo klevete.

Iz odbačaja kaznene prijave lažnog prijavljivanja kaznenog djela ODO Split, nadalje iz Rješenja suca istrage Županijskog suda u Splitu te u konačnici Rješenja vijeća Županijskog suda u Splitu, jasno je da je Društvo Marjan, a ne Srđan Marinić podnijelo jednu (1) kaznenu prijavu protiv fizičke osobe Roberta Koharevića, kao i sadržajne dopune iste. Stoga mi i dalje nije jasno zbog čega se neistinito navodi 11 podnesenih kaznenih prijava i zbog čega je Javna ustanova PŠM podnosila prijave protiv mene osobno, a ne protiv podnositelja Društva Marjan. Možda su procijenili da sam ja lakša žrtva od Društva Marjan?

Koharević navodi da je u ime Javne ustanove podigao kaznenu prijavu protiv vas za iznošenje neistinitih informacija na društvenim mrežama te pokrenuo privatnu tužbu Javne ustanove protiv vas za podnošenje lažnih prijava. Sve je, kaže, pokrenuto zbog zaštite digniteta Javne ustanove.

– Iz njegovih izjava jasno je da je Javna ustanova podnijela kaznene prijave protiv mene kao fizičke osobe, premda je Koharević znao da Srđan Marinić nije podnositelj kaznenih prijava nego Društvo Marjan. Postavlja se pitanje je li on kao tadašnji ravnatelj Javne ustanove zlouporabio svoj položaj i ovlasti time što je koristeći javna sredstva JU PŠM angažirao vanjski odvjetnički ured za svoj privatni obračun sa mnom, koji nikad protiv nikoga nisam podnio kaznenu prijavu, ali sam unatoč tome prijavljen zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela?

Isto tako naglašavam da Društvo Marjan nije podnijelo kaznenu prijavu protiv JU PŠM nego protiv Roberta Koharevića kao odgovorne osobe JU PŠM i kao osobe koja je dugi niz godina rukovodila šumarskim radovima, kako u Odjelu Marjan Parkova i nasada d.o.o. tako i u JU PŠM, premda za takve radove nije bio kvalificiran, niti je posjedovao licenciju za izvođenje stručnih šumarskih radova.

Robert Koharević je naveo da je to odavno završeno, ali ne i kako. Kakva je odluka suda i Državnog odvjetništva u ovim slučajevima?

– Nije istina da su obje prijave protiv mene odavno završene. Tek u rujnu 2019. konačno je kaznena prijava ocijenjena neosnovanom, a još uvijek se protiv mene vodi tužba za naknadu štete kojom JU PŠM potražuje od mene novčanu naknadu od 20.000 kuna zbog povrede prava osobnosti.

Također, iz odgovora Roberta Koharevića moglo bi se shvatiti da su kaznene prijave JU PŠM bile opravdane, jer se nigdje ne navodi da je kaznena prijava lažnog prijavljivanja odbačena zbog toga što je u poslovanju JU PŠM utvrđeno više nepravilnosti, ali koje nisu okarakterizirane kao kazneno djelo, jer nije počinjena veća šteta. Međutim, tri godine nakon odbačaja kaznene prijave Društva Marjan podnesene zbog dugogodišnjeg nezakonitog i nestručnog izvođenja šumarskih radova u Park šumi Marjan, šteta na marjanskoj šumi broji se u desecima milijuna kuna.

Je li trebalo doći do ove situacije i jesu li institucije pravilno i na vrijeme reagirale, neka čitatelji sami zaključe.

Priložio je i rješenja kojim se odbijaju prijave Javne ustanove kao neosnovane, a možete ih pogledati u nastavku.

23.03.16. Odbačaj
06.12.17. Rješenje
17.09.19. Rješenje


Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime