IZVOR CETINE - NOVE BAČVICE "Ima li ko da zabrani kupanje u ovom biseru prirode?"

I Zagori se događa - masovni turizam koji prijeti izvoru s kojeg se pitkom vodom opskrbljuje - pola Dalmacije