Posljednja dva mjeseca pokazala su brojne manjkavosti splitskog vodovodnog sustava. Povremena zamućenja rijeke Jadro, koja pitkom vodom opskrbljuje velik dio Splita i okolice, neugodno su iznenadila korisnike pitke vode tog sustava. Splićani se, među ostalim, pitaju zašto se sve ove godine nije više uložilo u pročišćivače vode.

– Ako jedna kiša može napraviti takve probleme, što bi se tek dogodilo kada bi se u vodi pronašla ozbiljnija zagađenja? Motorna ulja, pesticidi, sve to danas lako dopre podzemne vode. Ovo je krški kraj i sve je povezano – pisala nam je prošli tjedan čitateljica iz Splita.

U međuvremenu je zamućenost vode u Jadranu nestala, Splićani opet imaju potpuno ispravnu pitku vodu, no Žrnovčani nisu te sreće. Točnije rečeno, ako im je voda ispravna, a sve ukazuje da je, nitko im to ne želi priopćiti! Već 70-ak dana službeno nemaju pitku vodu. No, dok su rezultati analize vode iz Žrnovnice donedavno stizali redovito, javnost ovoga mjeseca još nijednom nije obaviještena o najnovijem stanju. Žrnovčani su na rubu strpljenja i pitaju se što se događa.

Nakon svega postavlja se pitanje tko ima pravo igrati se s nečijim životima i zdravljem? Ako postoje problemi, a postoje, neka ih nadležni i zainteresirani stave na papir i neka ih pokušaju riješiti. Pravno stanje vodovoda je jedna stvar, i ono što se dogodilo prije 20-30 godina ne bi smjelo opterećivati građane sve brže rastućeg najistočnijeg dijela grada Splita. U Žrnovnici će (gotovo) svatko pristati početi plaćati vodu, ako će to značiti sigurnost i stabilnost sustava. Ovdje nećemo ni spominjati činjenicu da Korešnica usred ljeta ostaje bez pitke vode baš zato što se na vodovod spojilo znatno više kućanstava nego je to bilo predviđeno i zato što neki troše vodu neracionalno i sebično zbog toga što je besplatna.

Stanovnici Žrnovnice više ne znaju što je bolje ili gore; piti vodu sa svojih špina, jer nitko nije proglasio vodu pitkom, koristiti vodu iz plastičnih vodospremnika ili čak kupovati vodu u bocama.

Odgovore na brojna pitanja pokušali smo zadnjih dana saznati na raznim adresama za koje smatramo da su relevantni u ovoj problematici. Odgovori koje smo dobili od nadležnih pokazuju “ping-pong” definiciju odgovornosti u svome najblistavijem izdanju! Krenimo redom.Vodovod i kanalizacija: Nismo nadležni izdavati preporuke

Splitska komunalna tvrtka Vodovod i kanalizacija nije nadležna za vodovod u Žrnovnici, ali je građanima izašla u susret dopremom vode u vidu vodospremnika i redovitim mjerenjima kakvoće vode, mada nam nije jasno čemu točno služe mjerenja kakvoće vode od strane VIK-a, kada oni nisu nadležni davati preporuke!

Danijela Pranić, glasnogovornica VIK-a, tvrdi da ovo poduzeće redovito dostavlja ispravnu vodu u Žrnovnicu u vodospremnike. Kaže da se voda uzima ispred poslovne zgrade VIK-a u Kopilici i to nakon što se parametar “mutnoća” u Splitu spustio ispod dopuštenih vrijednosti.

Pranić smo upitali kako tumači činjenicu da se voda u Žrnovnici kod zadnje obilne kiše razbistrila puno prije nego u Jadru.

– Nije radilo o istoj vrsti zamućenosti! Žrnovnica se zamućivala zbog gareži koja je ostala nakon požara, a kada su dugotrajne kiše napokon to sve isprale ostala je čista rijeka odnosno izvor.

Jadro se zamuti kada stignu ogromne vode na sam izvor. Nakon toga, izvor se najprije treba vratiti u normalu, a zatim treba dan-dva da se izbistri – pojašnjava nam Pranić.

Ponajviše nas je zanimalo mjeri li VIK i dalje kakvoću vode u Žrnovnici i što o tome može reći javnosti.

– Vik dva puta tjedno uzima uzorke vode iz Žrnovnice na analizu. NTU (parametar zamućenost) je uredan, a sve informacije glede kvalitete vode treba javnosti dati Nastavni zavod za javno zdravstvo kao jedino zakonski mjerodavno tijelo – kazala nam je Pranić.

Za one koji ne znaju, stanovnici Žrnovnice su, zbog nezaintersiranosti Splita da riješi pitanje vode u Žrnovnici, osamdesetih godinama samodoprinosom sami izgradili vodovodni sustav. Upravo zbog toga žrnovački vodovod nije u sustavu Vodovoda i kanalizacije. Ako se Žrnovčane pita, nezainteresiranost nadležnih da riješe problem se ponavlja.

Izgradnja budućeg vodovoda u Žrnovnici se veže uz izgradnju kanalizacije koja u ovom dijelu Splita ne postoji. A kročimo prema sredini 21. stoljeća…

Upitali smo glasnogovornicu VIK-a kada će kanalizacija u Žrnovnicu?

– Izgradnja kanalizacije se rješava kroz EKO projekt. Projekt izgradnje je stao zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa na TTTS-u, odnosno zbog upravnog spora za dobivanje lokacijske dozvole.

Tražimo najbolje rješenje za Žrnovnicu. Napravili smo analizu sustava i sad čekamo da struka kaže što je u najboljem interesu građana Žrnovnice – bila je kratka Pranić.

Higijenski zavod: Pitajte Ministarstvo!

Dr. Jasna Ninčević

No, kratkoća odgovora glasnogovornice VIK-a ne može se mjeriti s kratkoćom odgovora koje smo dobili od ravnateljice Nastavnog zavoda javnog zdravstva Splitsko-dalmatinske županije, dr. Jasne Ninčević.

Posjetimo, prošli tjedan smo se ravnateljici požalili da stanovnici Žrnovnice već duže vrijeme nisu dobili uvid u rezultate analize kakvoće vode. Obećala nam je to napraviti početkom ovoga tjedna, i kad smo je u ponedjeljak podsjetili na to, stigao je odgovor u kojem je (ponovno) prozvala Grad Split.

– Nema ništa novo. S obzirom na vremenske uvjete, sustav je nesiguran tako da nadležni iz Grada moraju odlučiti što s tim vodovodom.

Na naš upit što je s objavom rezultata kakvoće vode, rekla je da se radi o vodovodnom sustavu bez uporabne dozvole:

– Neka upit pošalju Povjerenstvu za vode Ministarstva zdravlja.  Meni je neozbiljno da dajem takve naputke za vodovodni sustav koji nema uporabnu dozvolu! Ljudi moraju znati da to piju na vlastitu odgovornost! – izričita je dr. Ninčević.

Ministarstvo zdravstva: “Voda nije pod konstantnim nadzorom neke pravne osobe”

Kako je javnost u Žrnovnici ponovno ostala uskraćena za elementarno pravo – znati piju li ispravnu vodu, poslušali smo prijedlog dr. Ninčević i obratili se Povjerenstvu za vode Ministarstva zdravlja.

Na naš upit o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u lokalnom vodoopskrbnom sustavu Žrnovnica stigao nam je poduži odgovor Ministarstva kojega prenosimo u cijelosti:

Planom monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: Plan monitoringa) u 2017. godini obuhvaćeno je uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju iz lokalnog vodoopskrbnog sustava Žrnovnica, čija provedba je u nadležnosti Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Prema Planu monitoringa za 2017. godinu do sada su analizirana četiri uzorka na parametre ispitivanja u redovitom monitoringu i jedan uzorak na parametre ispitivanja u revizijskom monitoringu. Svi uzorci su bili sukladni Pravilniku o parametrima sukladnost i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 125/13, 141/13, 128/15) osim jednoga, a koja nesukladnost je uklonjena nakon poduzetih popravnih radnji.

Nadalje, na prijedlog Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnju Ministarstva zdravstva dalo je u srpnju ove godine suglasnost za povećanom učestalošću uzorkovanja vode s izvorišta Jadro i izvorišta u Žrnovnici te proširenje ispitivanih parametara na TOC, PAH-ove i metale, a zbog požara koji su se dogodili na tom području.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije dostavio je ovom ministarstvu podatke temeljem kojih je vidljivo da je nakon požara analizirana sirova voda iz izvorišta Žrnovnica i voda iz vodoopskrbne mreže predmetnog lokalnog vodoopskrbnog sustava. Svih 17 uzoraka sirove vode bilo je sukladno na kemijske parametre propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, dok je u istima utvrđena mikrobiološka kontaminacija, što se može i očekivati jer su vode u krškom području mikrobiološki onečišćene. Na pojedinim područjima u uzorcima vode iz vodoopskrbne mreže utvrđene su nesukladnosti na mikrobiološke parametre. Nakon kiše uzorci su bili obojeni sivo s crnim talogom. Analizirajući uzete uzorke i uspoređujući ih s pojavom oborina i mutnoćom u vodi, došlo se do saznanja da se nakon mutnoće izvorišta, vrlo brzo pojavi mutna voda u vodoopskrbnoj mreži koja sa sobom nosi rizik.

Vi kao i ostali građani koji se opskrbljuju vodom iz lokalnog sustava, kojim nitko ne upravlja morate biti svjesni da takva voda nije pod konstantnim nadzorom neke pravne osobe (isporučitelja) niti se učestalo kontrolira, te da postoje oscilacije i odstupanja parametara zdravstvene ispravnosti.

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju(„Narodne novine“, broj 56/13, 64/15), županije su obvezne, temeljem odredbe članka 42. na vodocrpilištima takvih lokalnih vodovoda izvršiti ispitivanja svih kemijskih, mikrobioloških i indikatorskih parametara propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine“, broj 125/13, 141/13, 128/15), najmanje jedan puta godišnje u toku hidrološke godine.

U slučaju onečišćenja vode iz vodoopskrbnih sustava na području svoje nadležnosti županije su dužne odmah obavijestiti potrošače i iste na prikladan način savjetovati u svezi s upotrebom vode za piće, u suradnji s nadležnim zavodom za javno zdravstvo – zaključuje Ministarstvo zdravstva u odgovoru na naš novinarski upit.

Naš izvor: Voda je ispravna

Na kraju ćemo dodati da, uspkros nastojanjima, nismo uspjeli doći do zadnjih rezultata ispitivanja kakvoće vode u Žrnovnici, ali smo od pouzdanog izvora doznali da je voda u Žrnovnici već neko vrijeme ispravna. Problem je jedno vrijeme postojao s kloralizatorom, koji je u međuvremenu zamijenjen i od tada su mikrobiološki rezultati u Žrnovnici uredni. OVDJE se možete uvjeriti da je dr. Ninčević 19. rujna ove godine za naš portal rekla:

– Tek kada dobijem tri uzastopna mikrobiološka uredna nalaza onda ćemo javnost izvijestiti da je voda onakva kakva je bila prije požara i kiša. Tada će se skinuti preporuka – kazala je prije gotovo 2 mjeseca ravnateljica Higijenskog zavoda.

Naš izvor tvrdi da je su se spomenuti uvjeti koje je dr. Ninčević  spominjala u međuvremenu ostvarili, no preporuka još nije skinuta. Je li uistinu tako, da su tri uzastopna mikrobiološka nalaza bila uredna, ostaje neponato zbog nedostupnosti informacija.  Donekle nam je jasno i zašto nitko ne želi izustiti da je voda ispravna. Sustav je nestabilan i situacija se može promijeniti u minuti. Nitko ne želi na sebe preuzeti odgovornost u slučaju da se nekom građaninu nešto dogodi jer je popio zdravstveno neispravnu vodu.

Dakle, Žrnovčani moraju znati da im je voda trenutno ispravna, ali da je piju na vlastitu odgovornost.

Dok se Thompson u svome starom hitu pita “piju li nam vuci s izvora vodu”, Žrnovčani se pitaju smiju li bez straha piti vodu s vlastitog izvora, a neizvjesno je koliko će se dugo isto pitati. Pitaju se i jesu li nadležni poduzeli sve što se moglo poduzeti u interesu građana jer stječu dojam da se “iza zastora” događaju igre “prijestolja” umjesto borbe za njihov interes, odnosno njihovo zdravlje što predstavlja temeljno ljudsko pravo.


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0