Uoči druge elektronske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, iz splitskog HNS-a najavljuju kako neće glasati za najavljeni dnevni red. Naime, na njemu su se trebale naći isključivo one točke vezane uz donošenje mjera u cilju ublažavanja krize uzrokovane epidemijom koronavirusa, međutim, iz dostavljenog dnevnog reda vidljivo je kako većina točaka nije vezana uz aktualnu situaciju.

– Većina točaka nije od primarne važnosti niti je u zakonskom „škripcu“ po pitanju ispunjenja zadanih rokova. Svega tri točke, i to su među posljednjima, izravno se tiču mjera za ublažavanje trenutne krize i tako se tretiraju kao sporedne. Iz tog razloga, a u cilju ukazivanja na težinu situacije koja je zadesila splitsko gospodarstvo i potrebu za ozbiljnim promišljanjem rješenja i djelovanjem na olakšavanje života građanima, nećemo prihvatiti ovaj dnevni red– poručili su iz HNS-a uoči sjednice Gradskog vijeća.

HNS je također najavio kako će uložiti amandmane kao izmjenu i dopunu na točke koje se tiču neisplate naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi te članovima nadzornih odbora i trgovačkih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Splita te predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima radnih tijela Gradskog vijeća. Sljedeći amandman HNS-a tiče se smanjenja visine osnovice za obračun plaće Gradonačelnika i njegovih zamjenika, te naknade za rad zamjenika gradonačelnika.

– Smatramo da se obustava plaćanja navedenih naknada treba primjenjivati na rok do kraja mandata ovog saziva Gradskog vijeća, tj. do formiranja novog saziva Gradskog vijeća, isto tako i koeficijenti za obračun plaća Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika do kraja ovog mandata istih. Također, predlažemo da se taj višak uplaćuje na poseban račun, tj. račun Fonda koji bi Grad Split osnovao u cilju ekonomske pomoći građanima Grada Splita pogođenih epidemijom koronavirusa. Vrijeme je kada treba biti maksimalna, a ne parcijalna solidarnost i kada svatko mora podnijeti teret krize – poručili su iz HNS-a.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime