Prije šest dana održan je prvi dio maratonske 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita koja je trajala do kasnih večernjih sati i na kojoj je, među ostalim, prihvaćen proračun grada Splita za 2018. godinu.

Danas je nastavljena sjednica u 9 sati, a na dnevnom redu je preostalih 60 točaka!

Među zanimljivijim točkama su strategija urbane aglomeraciju, nabavka devet rabljenih zglobnih autobusa za Promet, izmjena Urbanističkog plana uređenja Kampusa, priznavanje Hajduku kapitalnih ulaganja od 10-ak milijuna kuna, imenovanja u kulturnim ustanova, razrješenja kazališnih vijeća i imenovanja novih članova.

Desetak vijećnika opravdalo je svoj nedolazak.

Prvo se raspravljalo o strategiji urbane aglomeracije. Uvodni govor pripao je rektoru Šimunu Anđelinoviću. U raspravi, koja je mahom bila u ujednačenom tonu, iz stranke Pametno istaknuli su da je pohvalno je da se Sveučilište uključilo besplatno, ali kako kažu, više bi trebali bi građani i udruge. Petar Škorić (HDZ) odgovorio im je da je rasprava o strategiji bila otvorena za sve zainteresirane.

– Mi smo apsolutno za ovu strategiju, ali nastojat ćemo da se ubuduće to radi što bolje. Pozdravljamo inicijativu – kazali su u stranci Pametno.

Strategija urbane aglomeracije usvojena je jednoglasno.

Na dnevnom redu zatim se našao prijedlog odluke o financiranju nabave devet (9) rabljenih gradskih zglobnih niskopodnih autobusa za javni gradski prijevoz putnika na području Grada Splita.

Uslijedila je rasprava.

Aida Batarelo (SDP) upitala je zašto se odlučilo financijski a ne operativni leasing, i zašto se žuri s kupnjom polovnih autobusa kada postoje fondovi EU na za takve svrhe, a na koje Split ima pravo.

Odgovorio joj je Tomislav Prljević (HDZ):

– Ovo je hitna mjera jer smo prošlih godina bili suočeni sa situacijom da Prometu nedostaje autobusa da bi normalno funkcionirali. Što se tiče EU sredstava, Grad Split prije toga mora potpisati uredbu. Koliko je meni poznato, to je u tijeku.

Tomislav Vojnović, direktor Prometa kazao je da Promet sada ima 143 autobusa, za normalno poslovanje trebalo bi 165.

– Prosječna starost vozila je 13 godina. Dajemo 36 starih autobusa za 36 novih, tu nema povećanja broja autobusa, samo ga činimo mlađim. Ako sve prođe u redu, ovi autobusi bi trebali biti u prometu u siječnju ove godine. Do siječnja sljedeće godine trebamo “preživjeti”. Nabava putem lesinga nam treba odmah da preživimo. Promet je do sada nabavljao autobuse na ovaj način. Nama je to bolje jer ste na ovaj način odmah vlasnik vozila – kazao je Prometov direktor.

Odluka je u konačnici prihvaćena jednoglasno, a jednoglasno su i nakon kratke rasprave prihvaćene sljedeće točke dnevnog reda:

– Prijedlog odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina

– Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampusa Sveučilišta u Splitu

– Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja trgovačkom društvu „SPLIT PARKING“ d.o.o. Split za poduzimanje radnji na izradi projekata izgradnje javnih parkirališta (javnih garaža) na području Grada Splita

– Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu

Uslijedila je točka priznavanja kapitalnih ulaganja Hajduku. Izvjesitelj je bio aktualni pročelnik za sport Hrvoje Akrap.

– Grad se obvezao ugovorom na ulaganja, a Hajduk je u nedostatku sredstava Grada, ulagao vlastitim sredstvima od 2009. do travnja 2017. godine. Hajduk je izdvojio 10,9 milijuna kuna. Priznaje se i ulaganje u video nadzor.

Grad priznaje 9,86 milijuna kuna.

Savjetnik Dragan Brtan iznosi i o prenošenju udjela države na Grad Split, 9,82 posto vlasništva se prenosi na Split. Time je povećan udio Grada na 65,92 posto vlasništva u Hajduku. Vijećnici trebaju ovlastiti gradonačelnika za taj posao.

Nakon rasprave priznavanje Hajduku usvojeno je jednoglasno.

Vijećnici su također odlučili da košarkaškom klubu Split pruži nepovratna sredstva od oko šest milijuna kuna. Pametno je bilo suzdržano, a Zoričić je glasovao protiv.

Uslijedila je točka oko mjera protupožarne zaštite Marjana. O ovoj temi najviše je govorio oporbei Joško Markić.

– U članku 5. st. 1., na kraju dodati: „u razdoblju od 1. listopada do 1. svibnja”.

To je potom obrazložio:

– Prema Odluci SDŽ u razdoblju od 1. svibnja do 1. listopada postoji Odluka o zabrani loženja na području županije te bi stoga moguće iznimke od zabrane loženja na području JU trebalo ograničiti samo na razdoblje van važenja Odluke SDŽ.

Zatim je predložio da u članku 7. piše „Pravne osobe koje upravljaju i gospodare šumama i zemljištem na kojem su smješteni objekti javne i poslovne namjene te pravne osobe koje obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost na području park-šume Marjan obvezni su Preventivno-operativni plan zaštite od požara dostaviti javnoj ustanovi najkasnije do prvi veljače za tekuću godinu.“ izmijeniti „prvi veljače za tekuću godinu“ s „prvi prosinca za slijedeću godinu“. To je obrazložio time da bi preventivno-operativni plan za tekuću godinu trebao početi vrijediti od 1. Siječnja tekuće godine te bi ga bilo uputno i donijeti prije toga.

Na kraju je predložio da u čl. 11 st. 1 piše: „U provedbi nadzora nad odredbama članka 8. ove Odluke, glavni čuvar prirode i čuvari prirode Javne ustanove, poljoprivredni redar, inspekcija ili poljoprivredni inspektor odrediti će vlasnicima, korisnicima, ovlaštenicima ili posjednicima na zemljištu poduzimanje mjera u svrhu otklanjanja nepravilnosti.“ dodati „i rok do kojeg te mjere moraju biti izvršene.“

– Za učinkovitost i bolju operativnost svih radnji koje se trebaju poduzeti u otklanjanju nepravilnosti potrebno je postaviti i jasan nedvosmislen rok izvršenja- obrazložio je svoj prijedlog Mmarkić.

Pružanje mjera protupožarne zaštite Marjana prihvaćene su jednoglaso, baš kao i prijedlog dvogodišnjeg akcijskog plana energetske učinkovitosti u kojoj je MOST-ov  Ante Čikotić inzistirao na obnovljivim izvorima energije, ne na plinu.

Uslijedila je pauza, a nakon pauze, 9 točaka je većinom bez rasprave prihvaćeno jednoglasno i to:

Prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine

Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja

Prijedlog zaključka o osnivanju i prijenosu prava građenja u svrhu izgradnje pretovarne stanice, na predjelu Karepovca u Splitu

Prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2017.godini i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Splita u 2018. godini

Prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Splita za razdoblje od 2018. do 2022. godine

Prijedlog zaključka o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2018. godinu

Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2023 P.U. 9554 K.O. Split, u naravi stan površine 46,43 m2 označen brojem 10 u potkrovlju zgrade u Splitu na adresi Carrarina poljana 4

Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za čest.zgr. 959/4, čest.zem. 8971/3 i 8971/5 Z.U. 16826 K.O. Split u naravi dvije zgrade i dvor u Splitu na adresi Tončićeva 6

43. Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zem. 9164/1 Z.U. 5633 K.O. Split, u naravi stan površine 121,87 m2 označen brojem 11 na II. katu zgrade u Splitu na adresi Kliška 29

Savjet mladih

Uslijedilo je davanje suglasnosti na Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2018. godinu popraćen financijskim planom. Govorila je savjetnica mladih, Antonija Kuzmanić iz Savjeta mladih. Ukratko je prezentirala na čemu se radilo u proteklom razdoblju.

Bradarić Šlujo (MOST) kazao je da ne vidi niti jedan navedeni projekt. Pitao je što se radi da mladi ostanu u Splitu.

Savjet mladih je zagovaračko tijelo i ne provodi projekte. Savjet mladih radi na tome da se realizira gradski program za mlade – odgovorila je Kuzmanić.

Čikotić je rekao da je očekivao više energije u odgovoru Savjeta mladih i da se mora više zauzeti oko ostanka mladih u Splitu. U njenu obranu je stao je Jure Šundov koji je rekao da je sudjelovao na nekoliko sastanaka na kojem je vidio da djeluju vrlo aktivno i da je Savjetu mladih stalo do Splita.

Prijedlog je prošao jednoglasno.

Rasprava o kulturi

Prijedlog rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost je prihvaćen sa 16 glasova ZA, nijedan protiv i 10 suzdržanih.

Zatim se raspravljalo o prijedlogu rješenja o imenovanju članova Vijeća u kulturi za knjigu, nakladništvo i knjižničnu djelatnost.

– Tri člana imaju istog predlagatelja, a to je Verbum. Mislim da je opravdano govoriti o mogućem sukobu interesa. Kako će taj mogući sukob biti otklonjen prilikom dodjele sredstava – kazao je Joško Markić.

– Došlo je samo 5 prijedloga, pa nije bilo mogućnost bilo kakvih manipulacija – odgovorila je izvjestiteljica Maja Munivrana. Prijedlog je usvojen. 16 vijećnika je bilo za, nitko protiv, a 10 je bilo suzdržanih.

Prijedlozi rješenja za imenovanje članova Vijeća u kulturi za kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost i onog za imenovanje članova Vijeća u kulturi za film i medijsku djelatnost prošao s 18 glaova za i 6 suzdržanih.

HGS-ov Jure Bučević naveo je primjer netransparentnosti Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.

S 21 glasom za i 3 suzdržana prijedlog je usvojen.

Sljedeća točka bila je prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.

– Pet članova Kazališnog vijeća HNK Split, od čega je jedan nanovo imenovan, je razrješeno 3 mjeseca prije kraja mandata. U obrazloženju se ne navode razlozi zbog čega se ovo radi. Obzirom da se jedan nanovo imenuje pretpostavljam da razlog nije protuzakonito ili protustatutarno djelovanje članova Vijeća te da je razlog smjene očito politički. Ne dovodeći u pitanje pravo HDZ/HGS da imenuje u Vijeće osobe od svog povjerenja, nadam se da će doći vrijeme kada će stručnost, profesionalnost i zakonitost postati jedini kriterij za ocjenjivanje nečijeg rada – kazao je Joško Markić.

U raspravi se prvi javio Jakov Prkić (Pametno). Iznio je svoj stav da ogroman broj predloženih osoba ne udovoljava propisanim kriterijima. Mnogi od njih ne zaovoljavaju ni minimalne zakonske kriterije, kazao je. Prkić se spomenuo predizbornog obećanja HDZ-a o depolitizaciji u kulturi, a što se po njemu ni blizu nije dogodilo.

Škorić mu je odgovorio da su svih 5 kandidata za Kazališno vijeće istaknute osobe.

Martin Marin Pauk replicirao je Prkiću.

– Da se vodimo vašom logikom Pablo Picasso po vašim kriterijima nikada ne bi ušao u Kazališno vijeće – kazao je dobio pljusak vladajućih

– Nije u pitanju samo formalna naobrazba, ali kada se za nekoga kaže priznat u kulturi, onad iza sebe ima nekakav staž – odgovorio je Prkić.

Igor Stanišić (HGS) kazao je da sadašnja vlast bira ljude iza kojih stoji i da svaka nova vlast radi na istim principima.

– Zakon se treba i mora poštivati. Imate svoje kandidate koji ne zadovoljavaju uvjete. Držite se formule 60 posto HDZ, 40 posto HGS, na to imate pravo. Samo kažem da ako postoji zakonski minimum onda ga treba ispoštivati – odogoviro je Prkić.

Ante Zoričić (Popravi grad) kazao je da rijetko repliciram. – S puno ironije ste komentirali ljude koji imaju odlične reference. Vi ste se kandidirali za dogradonačelnika, ali ljudi koje ste na ironičan način prozvali imaju bolje refrerence od vas. Ja osobno mislim da bi vi bili odličan dogradonačelnik, ali mislim da vi ne vjerujete u sebe – kazao je Zoričić.

– Ovo je bilo samo da se priča – kazao je Prkić i još se jednom pozvao na predizborni program za kulturu HDZ-a. Kazao je da se, s obzirom na imenovanje, nije držalo zakona – odgovorio je Prkić.

Joško Markić je rekao da bi podržao govor Prkića u dijelu koji govori da je važan samo zakon.

– Ne treba završiti Umjetničku akademiju ako se netko realizira kroz rad u kulturi.

Na listi ima stručnih kandidata koji će, vjerujem, pozitivno doprinijeti kulturnom životu našeg grada. Neosporno je također da postoji oni koji ne udovljavaju zakonskim uvjetima.

Kazališna vijeća imenuje predstavničko tijelo Osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi. Na temelju priloženih životopisa dio kandidata ne odgovara zakonskim propisima pa SDP neće podržati predložena imenovanja – kazao je.

Kristina Vidan (Pametno) kazala je da je nečuveno da se opet u Gradskom vijeću ne poštuje zakon.

– Mnogi kandidati u ovim vijećima ne ispunjavaju uvjete i ako ovaj prijedlog prođe prijvit ćemo odluku Ministarstvima kulture i upave – kazala je.

Prijedlog je prihvaćen sa 17 glasova za, 4 protiv i 3 suzdržana.

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta mladih u Splitu prošao je sa 21 glasom za i 3 suzdržana.

Prijedlog rješenja o razrješenju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu prošao je sa 15 glasova za, 4 protiv i 5 suzdržanih.

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog kazališta lutaka u Splitu prošao je sa 21 glasom za i 3 suzdržana.

Prihvaćeni su i svi slijedeći prijedlozi.

 


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0