Točka dnevnog reda o Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, koju je na strani Gradske uprave izlagao pročelnik Jurica Vojnović, izazvala je prilično kritika, Joško Markić iz SDP-a je bio jedan od najkonciznijih.

– Iznimno je važno podizanje kvalitete života naših sugrađana, a to među ostalim postižemo ulaganjem u komunalnu infrastrukturu. Pri tome svakako treba voditi računa da se ravnomjerno ulaže u sve dijelove grada kao i da se posluje što je moguće racionalnije.

U Izvješću o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture vidi se da tijekom 2019. mnoštvo ranije planiranih projekata nije ostvareno. Primjerice, samo za nerazvrstane ceste je potrošeno 14 milijuna kuna manje. Za dio ostvarenih projekata je premašen prvobitno planirani plan. Nažalost, ovaj višemilijunski manji potrošeni iznos nije naznaka da je stanje komunalne strukture zadovoljavajuće već da je potrebna bolja priprema i planiranje. Isto tako, nije dobar pokazatelj učinkovitosti gradske Uprave činjenica da se dosta upravnih postupaka ponavlja nakon što stranke ulože žalbu. To razdužuje proces rada i također je polje odgovornosti Gradske uprave koje se mora poboljšati.

Slično je i s javnim površinama za čije je uređenje potrošeno 9 milijuna kuna manje, za garaže 3 milijuna, za javnu rasvjetu 1.5 milijun manje, a za uređaje javne namjene jedan milijun manje. Čini mi se da se definitivno podbacilo u realizaciji – kazao je Markić.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime