Osma točka sjednice splitskog Gradskog vijeća bila je “Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Splita za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine”.

Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara dao je izvješće vijećnicima na 134 stranice.

– Danas očekujemo raspravu koja će biti doprinos dovršetka uspješno započete godine. Lani smo imali specifičnu situaciju kada smo proračun za prethodnu godinu donijeli 12. rujna. Funkcioniranje Grada je to tog trenutka bilo u najmanju ruku specifično.

Prva godina daje određene pravce djelovanja. Ključni iskoraci koje smo napravili su preustroj Gradske uprave – nova sistematizacija. Broj pročelničkih službi smanjili smo s 18 na 12. 106 rukovodećih mjesta sveli smo na 47. Nastojali smo racionalizacijom rada u Gradskoj upravi ubrzati donošenje odluka u Gradu. Vjerujem da ćemo i dalje imati potporu u tom nastojanju.

Nakon dugo vremena provedeni su javni radovi na uređivanju javnih površina u gradu i okolici, pogotovo na području opustošenom požarima. Povukli smo 10 milijuna kuna koji su kroz radove otišli u džepove naših sugrađana.

Postigli smo kvalitetne rezultate u konačnom zahvatu sanacije Karepovca. Unatoč poteškoćama, možemo sigurno ustvrditi da sanacija ide svom kraju. U dogovoru s ministarstvom i Fondom osigurali smo dodatno sufinanciranje u velikom postotku. Ono što je Grad dugo izdvajao za sanaciju, sada dobivamo iz državnog proračuna.

Nakon nekoliko godina muke, u nekoliko mjeseci donijeli smo odluku o izgradnji stanova za branitelje koji godinama čekaju da se izvrši dužnost Grada.

Danas se na plaži Žnjan ljudi više ne kupaju u fekalijama. Nema nijednog objekta koji u more pušta bilo što se do sada događalo. Slijedi implementacija konačnog rješenja.

Imamo također energetsku obnovu kompleksa bazena Poljud. Ovo je prvi put da se nakon 40 godina kvalitetno radi sanacija koja će služiti na korist naših građana. Poduzeti su potrebni koraci za izgradnju novog bazena na istoku Splita.

Počeli smo nadogradnju školske zgrade na Pujankama, konačno ćemo vratiti djecu tog kotara u njihovu školu. Dovršili smo parkiralište na Sućidru, dječja igrališta se grade i stara obnavljaju u raznim dijelovima grada. Radimo na izgradnji vodovodne mreže, kanalizacije i rasvjete na Kili.

Dovršavamo rezervnu vatrogasnu postaju na marjanskom polutoku. Svi možemo mirno spavati kad vidimo koliki snagu imamo u Javnoj vatrogasnoj postrojbi. Vlada nam je dala zeleno svjetlo za Tehnološki centar na Dračevca.

Konačno smo pokrenuli projekt Hospicija.

Grad je poveo dodanog računa o prilagođavanju grada osobama s invaliditetom.

Prometna infrastruktura je jedan od najvećih problema Splita. Gradonačelnici okolnih gradova preuzeli su obvezu za tri godine položimo račune što su napravili po pitanju prometne infrastrukture. Nova infrastruktura je jedini mogući izlaz iz situacije u kojoj se cijela aglomeracija nalazi. Vlada je donijela cijeli niz aktivnosti čija je provedba već krenula. Do sada je nedostajalo političke potpore i suradnje među gradovima i okomite suradnje prema Vladi. Sada je jedini mogući trenutak za takve suradnje i svi se moraju držati odluka koje smo donijeli. Držim to prijelomnim trenutkom u Gradu u prvoj godini.

Vjerujem da smo pokrenuli procese, nećemo ih moći ubrzati bez suradnje vijećnika. To je naš zajednički posao. To se neće meni na kraju pripisati, svi smo odgovorni, svi koji su dobili povjerenje su vrijedni. Očekujem prijedloge, poduprite ono što valja, kritizirajte kada treba – kazao je Opara.

Puljak: Nećemo podržati izvješće

Marijana Puljak je uvjerena da ovakva forma izvješća nije zadovoljavajuća.

Na početku se gradonačelnik hvali preustrojem Gradske uprave. Svi smo za racionalizaciju. Za godinu dana vidimo da je posao loše izveden jer je rezultirao sa 74 žalbe koje potencijalno mogu prerasti u tužbe s financijskim posljedicama za Grad.

Što se tiče radova na Žnjanu, prijavili smo ih građevinskoj inspekciji jer su to građevinski radovi, za radove je trebalo ishoditi građevinsku dozvolu. Ono što sam očekivala vidjeti u izvješću je to spomen o izradi strategiji razvoja grada. Spominje se strategija za Aglomeraciju, ali ne i za grad. U veljači smo dali svi prijedloge kako krenuti u taj proces, nema mu spomena u ovom izvješću.

Nedostaje ocjena izvršenja zacrtanih ciljeva, iznimka je odsjeka za suradnju s braniteljima. Tu se vidi koliko je toga izvršeno.

Zadivljuje vidjeti uvijek tablice Odjela za komunalu. Stalno upozoravamo na rad komunalnih redara. Odradili su 1415 predmeta, a od toga izdali 25 prekršajnih naloga i naplatili 36 kazni na lice mjesta.

Predlažem da ako jedan redar stoji jedan dan u jednom kutu grada, mislim da će u svom radnom vremenu vidjeti barem pola prekršaja koji su evidentirani u šest mjeseci.

Dosta je djece ostalo neupisano u vrtiće, ne vidim prijedloge da se to riješi. Prilazna cesta rodilištu nije napravljena.

Pametno zbog svega neće podržati ovaj izvještaj.

Čikotić: Vidna je volja za radom, ali…

Ante Čikotić (MOST) pohvalio je neke stavke izvješća, primjerice prihvaćanje njihovog prijedloga o hidrantskoj mreži na Marjanu. Iako su glasali za sistematizaciju radnih mjesta u Banovini, kaže da se stvari nisu odvile kako je planirano.

– Vidi se da postoji volja za radom, no to je u nesrazmjeru s onim što se obećavalo. Ljudi su se zbunili novom sistematizacijom – kazao je Čikotić.

Goran Kotur (SDP) kritizirao je izvješće jer u njemu nema spomena o Strategiji razvoj Grada Splita.

– Koncentrirat cu se na dva pitanja kojih nema u izvješću gradonačelnika a iznimno su bitna. Prvo je pitanje vlasništva na Marjanu. Gradonačelnik ima dobru volju i zainteresiran je za problem, ali nije bio dovoljno ambiciozan u zahtjevima da se u Zakon o šumama uvede kategorija lokalnih šuma kako bi Marjan ostao splitski po pitanju vlasništva. Prelako se prešlo opciju da Grad izgubi vlasništvo a postane šumoposjednik. Trebamo nastaviti borbu za Marjan.

Drugo je pitanje to što se u izvješću uopće ne spominje izrada Strategije razvoja grada Splita od 2020. do 2030. godine. Predstavnici svih stranaka odazvali su se pozivu gradonačelnika i u ožujku nas je Gradsko vijeće imenovalo u Glavni odbor. Nakon toga se u pet mjeseci, koliko je meni poznato, nije napravilo ništa. Zašto? Ne znamo razloge. U čemu je problem? Postavljeni su vrlo ambiciozni ciljevi u dinamičkom planu. Upozoravao sam da će se teško ispoštovati. Ali, nisam očekivao da se u pet mjeseci neće napraviti baš ništa. Nije se uspostavio niti institucionalno-operativni okvir, a kamoli da se krenulo s izradom. Nije se krenulo, koliko znam, ni s analizom postojećeg stanja, a u rujnu prema planu već treba početi s izradom nacrta. Tražim da se za ovako značajan dokument prvo odgovori u čemu je problem, kako će se taj problem riješiti, te da se donese izmjene i dopune dinamičkog plana kako bi mogli tijekom iduće godine mogli privesti kraju izradu ovog ključnog odnosno temeljnog dokumenta za razvoj Splita. Ako ne možemo niti ispuniti formalne preduvjete, kako ćemo izraditi i poslije provoditi strategiju!?

 

Odgovorio mu je Petar Škorić.

– U programu našeg bivšeg gradonačelnika stajao je plan osnivanja Zavoda za urbanizam.

Javio se Joško Markić (SDP).

– U izvješću Gradonačelnika se spominje da će preustroj Gradske uprave povećati operativnost te racionalizirati sustav. Zanima me kako se planira mjerljivim metodama pokazati napredak operativnosti i kada će konkretni rezultati biti vidljivi?

U izvješću se navodi i smanjenje zaposlenih s 453 na 441. Međutim, također se navodi da je raspisano 11 javnih natječaja i 3 oglasa za prijem u službu pa je važno odgovoriti koliko se tim natječajima planira zaposliti osoba i hoće bi to povećati ukupni broj zaposlenika?

Što se uređenja Žnjana tiče, na 9. sjednici Vijeća u ožujku 2018. je donesena Odluka o izradi i izmjenama DPU. U hodogramu aktivnosti uređenja Platoa, gradonačelnik je najavio da će se u lipnju 2018. usvojiti Izmjena i dopuna DPU, a u rujnu 2018. da će biti izbor koncesionara. Obzirom da DPU nije donesen u lipnju, je li ovo najava kašnjenja svih slijedećih aktivnosti na Žnjanu?

Tijekom rasprave o lanjskom požaru, svi su upozoravali o potrebi boljeg ustrojavanja službe Civilne zaštite. U proteklom 6-mjesečnom razdoblju je provedeno osposobljavanje samo članova Stožera. Kada i kako se planira provesti osposobljavanje pripadnika postrojbi Civilne zaštite?

Unatoč zakonskim obvezama izbora novog intendanta HNK, ponovljeni natječaj za izbor intendanta nije raspisan. Hoće li to ugroziti novu kazališnu sezonu i kakav je plan?

Važno je progovoriti i umirovljenicima s mirovinama manjim od 2000 kn kojima je ukinuta pomoć od 100 kn prošle godine. Na Vijeću je kazano da je to privremeno i da će se pomoć vratiti kada se ažurira spisak korisnika. Skoro godinu dana kasnije, čini se da spisak nije još ažuriran. Je li to naznaka definitivnog ukidanja navedene pomoći umirovljenicima?

Hrgović: Naš entuzijazam neće biti smanjen

Izlaganja vijećnika komentirala je dogradonačelnica Jelena Hrgović.

– Neki dvorani su bili dugo na čekanju, uključujući koncertnu dvoranu. U ovom trenutku mogu reći da je u dobroj fazi, nakon 14 godina gradnja je u punom zamahu.

Gradonačelnik se na hvali sistematizacijom, nego podno izvješće.

I sami smo nezadovoljni stanjem na terenu oko komunalnih redara, tu očekujemo bitne pomake na bolje sljedećih mjeseci.

Što se tiče neupisane djece u vrtiće. U prvom krugu je oko 300 djece ostalo van sustava, nakon žalbi došli smo do 146 neupisane djece. Vrtići se nisu gradili godinama, demografski pokazatelji su u Splitu dobri, a sve nas to mora ubrzati u nalaženju rješenja. Upisi počinju 1. rujna, a nakon 15. rujna ćemo znati stvarno stanje konzumiranog upisa. Svako neupisano dijete je za nas neuspjeh. U tome smo svi suglasni. U ovom trenutku dječji vrtić Ružmarin je u završnoj fazi dokumentacije, sljedeće godine trebala bi krenuti gradnja, nadamo se da će i na Pujankama biti izgrađen novi vrtić. Vrijeme gradnje je najčešće dvije godine.

U cijelom procesu smo uspjeli aplicirati na program popodnevne smjene, potpisujemo ugovor s dvije vrtićke smjene.

Nakon 14 mjeseci u Gradskoj upravi, žao mi je da su neki naš rad ocijenili nedovoljnim. Nastojat ćemo da naš entuzijazam neće biti smanjen.

Dogradonačelnik Vela komentirao je premalo kazni komunalnog redarstva. Zadnjih par mjeseci napravljeno je 4 puta više kazni nego u prethodnom razdoblju. Bitno je preventivno djelovanje i budući dolazak 19 novih komunalnih redara.

Kolege iz Čistoće će napravili sve što su mogli, svaki dan se događaju nove aktivnosti. Što je veći grad, plan gospodarenja otpadom dovesti do veće funkcionalnosti. Najbolji rezultati su u manjim gradovima.

Gradonačelnik Opara komentirao je trosatnu raspravu.

– U raspravi prepoznajem težnju za boljitkom grada. Ima smisla provesti raspravu. Prvih 6 mjeseci ove godine krenuli smo rasterećeni naslijeđenih tegoba.

Zahvaljujem gospodinu Čupiću koji je rekao da osjeća djelomično zaslužan. Jedna je od novoformiranih službi je ona za EU fondove. Integriranost našeg Grada u povlačenju sredstava pokazat će kvalitetni iskorak.

Zahvaljujem g. Markiću, da DPU Žnjana ide, imali smo vrlo kvalitetne sastanke nekidan, uskoro će doći ovdje na klupe.

G. Marčić je spominjao hodogram. Hodogram za hospicij Maestral je u nacrtima.

Što se tiče strategije razvoja Splita, neke kritike stoje. Stojim iza svog mišljenja. Sveučilište u Splitu kao važan čimbenik s kojim smo i do sada imali partnerske odnose, je ustanova za kojeg vjerujem da može napraviti temeljni dokument za strategiju. O tome sam dobio jamstva oba kandidata za rektora. Jedna od prvih odluka novog rektora trebala bi biti odluka od izradi dokumenta strategije. Naša agencija RaSt je u kvalitetnoj suradnji sa Sveučilištem povukla već velik dio dokumentacije. Na projektu vrijedno radimo.

G. Čikotić je nabrojao niz tema. Što se tiče Zavoda za urbanizam, nisam od toga odustao. Nisam odustao od uvođenja reda u prostor. Moja primarna želja je savjetodavno tijelo koje će se baviti promišljanjem kompletne aglomeracije. To bi značilo 5 novih zaposlenih i novo opterećenje proračuna, a s druge strane imamo jedno inertno tijelo.

Gospođo Puljak, vi imate pravo polemizirati, to je Vaše pravo, ali žao mi je jer mislim da odgovoran političar ne bi smio sebi dopuštati izjavom prejudicirati ishode mogućih pravnih procesa. Referiram se na žalbe kolega koji se imaju pravo žaliti. Već sada imate projekcije ishoda, a to ne trebali sebi uzimati u vokabular. Molim vas da se od toga ubuduće suzdržite.

Vidim da se isplatilo raspravljati jer niz kritika i pohvala dobar poticaj za rad naprijed. To cijenim neovisno tko s koje strane stole sjedi. Raspravljamo o boljitku grada i hvala vam svima na tome.

Glasovanju je pristupilo 32 vijećnika, 20 je vijećnika bilo za, 10 je bilo protiv i 2 suzdržana.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime