GRAD SPLIT POZIVA: Žurno prijavite nastale štete, evo kako i gdje ispuniti obrazac

Prijave šteta zaprimat će se u prostorijama gradskih kotareva i mjesnih odbora na opožarenim područjima

Područje Grada Splita zahvatila je elementarna nepogoda uzrokovana požarom koji je pravnim i fizičkim osobama nanio štete na građevinama, opremi, dugogodišnjim nasadima, šumama, stočarstvu, obrtnim sredstvima i ostalim dobrima i troškovima.


Temeljem Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, Grad Split poziva građane da ŽURNO prijave nastale štete.
Prijave šteta zaprimat će se u prostorijama gradskih kotareva i mjesnih odbora na opožarenim područjima (Mejaši, Sirobuja, Neslanovac, Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Srinjine, Žrnovnica) i u Centralnoj pisarnici Grada Splita na adresi 21000 Split, Obala kneza Branimira 17.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u prostorijama gradskih kotareva i mjesnih odbora i u Službi za mjesnu samoupravu, zaštitu i spašavanje, V. kat, soba 535, telefon: 310 465.
Prijave šteta podnose se na obrascu EN-P, koji se nalazi u prilogu uz upute za popunjavanje obrasca.
Prijave šteta podnose se na obrascu EN-P koji se uz upute za popunjavanje obrasca nalazi na Službenim web stranicama Grada Splita (www.split.hr).

  1. ŠTETA SE PRIJAVLJUJE NA Obrascu EN-P

2. PRAVNE OSOBE DUŽNE SU UMJESTO JMBG ILI BROJA REGISTRA TVRTKE (treći redak tablice „Prijava štete od elementarne nepogode“ na obrascu EN-P) UPISATI OIB (OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ),

3. PRIJAVU ŠTETE NA IMOVINI PRAVNE OSOBE POTPISUJU ODGOVORNA OSOBA I PREDSJEDNIK STRUČNOG POVJERENSTVA PRAVNE OSOBE.

4. PRAVNE OSOBE DUŽNE SU DATI PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETE NA IMOVINI PRAVNE OSOBE (točka A3. Metodologije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br. 96/98)). PRAVNA OSOBA IMENUJE U STRUČNO POVJERENSTVO NAJMANJE 3 (TRI) ČLANA, TE UTVRĐUJE VISINU NAKNADE ZA NJIHOV RAD (troškove naknade za rad članova Stručnog povjerenstva snosi pravna osobe koje osigurava i tehničke uvijete za njihov rad).

5. PRAVNE OSOBE UZ PRIJAVU PODNOSE:
– IZVJEŠTAJ U KOJEM SE NAVODE OKOLNOSTI U KOJIMA JE ŠTETA NASTALA TE NJENE
KRATKOROČNE I DUGOROČNE POSLJEDICE ZA PRAVNU OSOBU,
– IZNOS SREDSTAVA KOJA SU DOBIVENA ILI SE OČEKUJU S NASLOVA OSIGURANJA IMOVINE,
– FOTODOKUMENTACIJU IZ KOJE SE MOŽE DOBITI UVID U OPSEG POČINJENE ŠTETE,
– KOPIJU REGISTRACIJE TVRTKE,
– DOKUMENTE KOJIMA DOKAZUJU PRAVO VLASNIŠTVA ILI KORIŠTENJA NA IMOVINI POGOĐENOJ Obrazac EN-P NEPOGODOM
– IZVORNI PRIMJERAK DOKUMENTACIJE S PRORAČUNOM ŠTETE PREMA METODOLOGIJI.


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0