EU FONDOVI Omišu dodijeljeno 2,26 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište biti će na raspolaganju korisnicima s područja Grada Omiša, ali privremeno i korisnicima s područja općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje

Grad Omiš sa svojim komunalnim poduzećem Peovica d.o.o., kojem je većinski suvlasnik, prijavio je ranije ove godine projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na bespovratno sufinanciranje iz EU fonda Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Nakon
provedenih provjera, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavijestilo nas je da je projekt prihvaćen, te da je odobreno bespovratno sufinanciranje u ukupnom iznosu od 2.263.504,00 kn.


Ovime je Grad Omiš postao prva JLS u zemlji kojoj je izgradnja reciklažnog dvorišta
bespovratno sufinancirana iz ovog EU fonda. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova
projekta iznosi 2.662.946,00 kn.
Izgradnja reciklažnih dvorišta za JLS obaveza je koja proizlazi iz odredbi Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) te Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Ovim projektom sufinanciraju se radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, kao i aktivnosti vezane za edukaciju korisnika, te nadzor radova.

Reciklažno dvorište biti će na raspolaganju korisnicima s područja Grada Omiša, ali
privremeno i korisnicima s područja općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje (područje na
kojem djelatnost prikupljanja otpada obavlja komunalno poduzeće Peovica d.o.o.) do
izgradnje reciklažnih dvorišta i u tim JLS. Korisnicima će, izgradnjom ovog objekta, biti
omogućeno besplatno deponiranje posebnih vrsta otpada (više od 20 frakcija: papir, plastika, tekstil, metal, staklo, razna ambalaža, EE otpad, gume, određene frakcije opasnog otpada kao i građevinskog otpada, …), a posebno se očekuje značajnije smanjenje količine nepropisno odloženog glomaznog otpada.

Reciklažno dvorište „Furnaža“ biti će opremljeno i transportnom trakom te uređajem za
baliranje, kao i sortirnicom korisnog otpada. Očekuje se da izgradnja ovog objekta donese
dodatni rast odvojenog prikupljanja otpada po stopi od 1.5% godišnje čime će se dodatno
smanjiti potreba odlaganja na splitskom Karepovcu ali i ostvariti financijske uštede zbog toga, kako direktne zbog smanjenog troška deponiranja, tako i indirektne kroz umanjenu eko rentu i poticajnu naknadu. Očekivani ukupni financijski efekti kroz rast ušteda očekuju se u iznosu od 300.000,00 kn godišnje.

Grad Omiš, uz općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, uveo je odvojeno prikupljanje
otpada u kolovozu 2014. godine postavljanjem 80-ak zelenih otoka. U međuvremenu
nastavljeno je intenzivno investiranje u komunalnu infrastrukturu kroz niz projekata –
nabavke vozila za prikupljanje otpada, spremnika, mobilnog reciklažnog dvorišta, čipova i
skenera za ugradnju u spremnike. Ukupno 8 projekata ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna
kuna realizirano je u periodu 2014. – 2016., a svi projekti bespovratno su sufinancirani od
strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – vrijednost bespovratnih sredstava iznosila je oko 1.000.000,00 kn.
Peovica d.o.o. i njeni suvlasnici i dalje imaju ambiciozne planove: izgradnja kompostane, edukacijska kampanja, nabavka novih vozila, uvođenje sustava naplate po količini po sistemu „od vrata do vrata“, i to sve do kraja 2018. godine, a uz planirano sufinanciranje iz već spomenutog fonda Konkurentnost i kohezija. Ukupno planirana vrijednost svih investicija iznosi oko 13.000.000,00 kn, a sve sa ciljem podizanja općeg nivoa komunalne infrastrukture, posebice onog koji se odnosi na prikupljanje otpada.

Kroz bespovratna sufinanciranja očekuje se da konačni troškovi za korisnike – kroz mjesečne račune za prikupljanje i odvoz otpada – budu minimalni ili nepostojeći.
Početak radova očekuje se po potpisivanju ugovora te provedbi postupka javne nabave,
otprilike u studenom ove godine, a završetak istih i puštanje u rad najkasnije do travnja iduće godine.
Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0