Radi zaštite okoliša i ispunjenja obveza prema EU, fekalne otpadne vode s područja Splita, Solina, Klisa, Dugopolja i Podstrane u potpunosti već su se morale preusmjeriti na uređaj za pročišćivanje otpadnih voda (UPOV) na lokaciji Stupe pokraj TTTS-a, koji će se realizacijom projekta dograditi na drugi stupanj pročišćavanja – biološko pročišćavanje.

To se treba ostvariti kroz projekt “Poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin”, vrijedan 1,84 milijarde kuna, koji će s gotovo 70 posto financirati Europska unija, a mora biti dovršen za četiri godine. No, dok se radovi ne zahuktaju, fekalije iz središta i južnog dijela Splita, koje prolaze samo mehaničko pročišćavanje kroz grube i fine rešetke, pjeskolov i mastolov, i dalje će se ispuštati u more, na lokaciju u podmorju Bračkog kanala, udaljenu 1300 metara od Katalinića briga.

Izgradnjom spomenutog odvodnog sustava, odnosno polaganjem cjevovoda radi prebacivanja obalnih voda s Katalinićeva briga na lokaciju Stupe, dobit će se novi dužobalni nasip. To će biti osnova da se u budućnosti uredi pješački lungomare od Duilova do Stobreča, piše Slobodna Dalmacija.

Može se reći da je u tom smjeru napravljen mali korak naprijed, jer su na Upravnom sudu nedavno donesene tri nepravomoćne presude kojim su odbijene tužbe dr. Nebojše Kneževića i drugih tužitelja, koji na sudu ističu da su upisani kao vlasnici zemljišta preko kojih na TTTS-u trebaju proći cjevovodi, a kojima pokušavaju poništiti akte koje nadležne službe donesu s ciljem realizacije projekta.

TTTS

Riječ je o umirovljenom liječniku, njegovoj supruzi Alenki, te ostalim tužiteljima koji su nedavno pravomoćno dobili spor protiv Banovine, koji je s kamatama “težak” oko 150 milijuna kuna, te svojom naplatom može ugroziti normalno funkcioniranje drugoga grada u državi.

Upravni sud je u procesu vezanom uz kanalizacijski i vodoopskrbni sustav donio prvostupanjsku presudu kojom odbija poništiti lokacijsku dozvolu iz 2014. godine za odvodnu mrežu za dio Žrnovnice i vodovodnog podsustava Žrnovnica-Korešnica. Dr. Knežević i ostali tužitelji tvrdili su da planirana izgradnja nije usklađena sa županijskim i gradskim prostornim planom, pa ni s Generalnim urbanističkim planom. No, sud se nije složio s takvim navodima i odbio je tužbu.

Po tužbi dr. Kneževića i ostalih također je nepravomoćno odbijen njihov zahtjev da se poništi građevinska dozvola za izgradnju kanalizacijskog sustava za Stobreč, Kamen i Žrnovnicu. Tužitelji su tu isticali da s Gradom vode spor oko vlasničkih prava na česticama u sklopu obuhvata (koji je nedavno okončan), te su tvrdili da građevinska dozvola nije usklađena s lokacijskom. Upravni sud je u prvostupanjskom postupku utvrdio da je “građevinska dozvola zakonita” i da je “izdana u skladu sa zakonskim propisima”, javlja Slobodna Dalmacija.

Iste osobe podnijele su i tužbu radi poništenja lokacijske dozvole za spoj sustava odvodnje južnog slijeva na UPOV Stupe s dogradnjom podmorskog ispusta Stobreč s elektroenergetskom infrastrukturom. Taj zahvat odnosi se na precrpljivanje otpadnih voda iz središnjeg i južnog dijela Splita prema pročišćivaču na Stupama.

Sud je nepravomoćno ustanovio da je i ta “lokacijska dozvola izdana u skladu sa zakonima”, te je tužbeni zahtjev dr. Kneževića i drugih odbijen. Postupci se nastavljaju na Visokom upravnom sudu.

Cijeli članak možete pročitati ovdje.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime