Na današnjoj konferenciji za novinare župan splitsko-dalmatinski, Blaženko Boban, predstavio je demografske mjere koje je županija uplanirala u proračunu za 2018. godinu i to u vidu potpora za novorođenu djecu. Kako su pokazali izneseni podaci, kao i u ostatku zemlje broj stanovnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji je u stalnom opadanju, a županija ovim mjerama želi pomoći mladim obiteljima, osobito onim s najviše djece u slabije razvijenim područjima županije.

U desetgodišnjem razdoblju, do 2011. godine, županija je izgubila 8.878 stanovnika, a trenutni pokazatelji daju naslutiti da će prilikom sljedećeg popisa stanovništva podaci biti i još više poražavajući. Razlika između broja umrlih i rođenih u županiji između 2011. i 2016. je 2440 osoba. U tom smislu županija na čelu sa županom Bobanom želi više važnosti dati pronatalitetnoj politici. Cilj je zaustaviti depopulacijske trendove, demografski obnoviti ruralna područja i otoke, smanjiti migracije prema priobalnim gradovima, potaknuti mlade na zasnivanje obitelji, potaknuti obitelji na rađanje djece, osigurati sufinanciranje potreba djeteta u prvoj godini života, a na pojedinim područjima do treće godine života.

Mjere Splitsko-dalmatinske županije analizirale su demografsko stanje na području svake općine i grada u županiji te su svi gradovi i općine podijeljeni u pet kategorija, pri čemu su primijenjena četiri kriterija:

– razlika broja stanovnika 2001.-2011.
– razlika broja stanovnika 2011.-2016.
– broj rođene djece na području općine ili grada
– porezni prihod po stanovniku na području općine ili grada

Za ove mjere županija će ukupno dodijeliti 6.284.000,00 kuna!

Potpore se odnose na svu novorođenu djecu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uvjet za ostvarivanje potpore je neprekidno prebivalište roditelja, najmanje 3 godine, na području grada ili općine gdje ostvaruje potpore. Za prvu grupu, s obiteljima od 3 i više djece, mere za novorođenčad se nastavljaju do 3. godine života.

Maksimalni iznos trogodišnje potpore je 77 tisuća kuna!

U priloženoj galeriji pogledajte grafičke prikaze županije iz kojih možete vidjeti u kojoj se grupi nalazi vaš grad/općina i na koliko novčanu naknadu imate pravo za novorođeno dijete od 1.1.2018.

 

Župan Blaženko Boban komentirao je mjere koje će biti osigurane u proračunu Županije za 2018. godinu:

– Analizirajući sve podatke ovdje prezentirane u posljednjih šest godina u našoj Splitsko dalmatinskoj županiji, ove godine u prvi razred dakle to su djeca koja su rođena 2010. godine, bit će je upisano 4.550 djece. Nažalost, 2016. se rodilo svega 4270 djece. Samo u tih šest-sedam godina je opao broj za preko 300 i nešto djece, što nam je zaista problem. Analizirajući ove kategorije, četvrtu i petu, nažalost iz naše Dalmatinske zagore nemamo ni jednu lokalnu zajednicu koja ima pozitivan ili prirast stanovnika.

Sreća je što su neke lokalne zajednice financijski moćni i osiguravaju kroz svoje mjere rođenje nove djece i neke druge demografske mjere također osiguravaju. Na županiji je zato da na neki način napravi balans između toga, s tim da moram reći da kroz ove demografske mjere svako novorođeno dijete od 1.1.2018. na području Splitsko-dalmatinske županije će dobiti financijsku pomoć, ovisno o kategoriji u kojoj je njegova lokalna zajednica i svako novorođeno dijete na području Splitsko-dalmatinske županije će dobiti poklon bon od naše Županijske ljekarne koja će se moći predignuti u najbližoj ljekarni u vrijednosti od četiristo kuna – kazao je župan.

Sufinanciranje suodgajateljica u vrtićima

Sada dalje što smo razrađivali po kategorijama dobili ste prezentaciju i gdje se jasno može vidjeti što i kako. Posebno ću naglasiti da smo se odlučili i za još jednu mjeru, a to je u prvoj kategoriji treće i svako daljnje dijete će biti financirano od samog rođenja do svoje treće godine života, na neki način radi što većeg ostanka i ostajanja na ognjištu njegovih roditelja i također ću naglasiti da smo mi za tu mjeru izdvojili četiri i pol milijuna kuna u prijedlogu proračuna koji će ići na sljedeću Skupštinu za 2018. godinu kao i milijun i sedamsto tisuća kuna u naravi, odnosno poklon bonove preko naše Županijske ljekarne.

To nisu jedine mjere, meni pričinja zadovoljstvo što je nacionalna mjera demografske politike na neki način preuzeta iz našeg programa demografskog razvoja, a to je da će se od 1. srpnja 2018. godine primjenjivati na nacionalnoj razini mjera sufinanciranje suodgajateljica, odnosno teta dječjih vrtića za rad u popodnevnoj smjeni. Vrlo često se susrećemo s problemom za djecu; teško je predignuti djecu, moliti baku, bilo koga za predignuti dijete u dva ili tri sata u vrtiću kada roditelji rade i zauzeti su. Kako je nacionalni program predvidio financiranje za to od 1. srpnja, onda smo mi osigurali 920 tisuća kuna u prijedlogu proračuna kako bi mi pokrili taj interval od 1. siječnja do 1. srpnja na trošak Splitsko-dalmatinske županije za istu mjeru.

Novinari su župana pitali koji su kriteriji po kojima se određivalo u koju grupu spada neki grad ili općina…

– Vrlo jasni kriteriji, dakle izvadili smo prosjek za rođenu djecu posljednjih šest godina. Nažalost, vidjeli ste da ima lokalnih zajednica gdje niti 25 djece nije rođeno u posljednje vrijeme. To su zaista razočaravajući podaci. To je bio jedan kriterij, a drugi je porez i prirez na dohodak i naravno treći podatak je koliko je stanovnika odnosno kakva je depopulacijska politika na određeni lokalnim zajednicama – zaključio je župan Boban.


Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0