ČAROBNA JESEN U ZAGORI Ako nikada niste bili na izvoru Rude, to je savršena lokacija za izlet u netaknutoj prirodi

Rijeka Ruda izvire kod istoimenog mjesta Ruda, a u Cetinu se ulijeva oko 1 km sjeverno od Trilja. Lijeva pritoka joj je rječica Grab, a desna Ovrlja. Izvor rijeke spada u kraške izvore i koristi se za vodoopskrbu dijela Cetinske krajine i zagorskog dijela bivše općine Solin, a formira i istoimenu rijeku Rudu koja je s oko 10 kilometara toka najveći pritok rijeke Cetine. [gallery td_select_galle... Nastavi čitati