Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije otvorio je natječaj za dodjelu stipendija u šk./ak. godini 2020./2021. Natječaj je otvoren od 7. rujna do 16. listopada 2020. godine. Svaki župnik može predložiti samo (1) jednog NOVOG kandidata koji ima prijavljeno prebivalište u njegovoj župi. Kandidat može biti i polaznik srednje škole.

Kriterij stipendiranja:

– Redovno upisana godina škole/studija
– Suradnja sa župnikom
– Broj djece u obitelji
– Socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja)

Za Natječaj je potrebno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Preporuku župnika

– Uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj ovjeren od strane župnog ureda;

– Popunjenu Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada;

– Potvrdu fakulteta/škole o redovito upisanoj šk/ak. godini;

– Dokaz o obiteljskim (ne)primanjima (plaća, mirovina, soc. pomoć, D.D., potvrda HZZ-a)

– Potvrdu o visini dohotka i primitaka za 2019. god. s Porezne uprave (za sve punoljetne članove kućanstva);

– IBAN žiro računa banke podnositelja zahtjeva studenta/učenika.

Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz protekle akademske godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju.

Visina stipendije za studente iznosi 1000,00 kuna mjesečno, a za srednjoškolce 700,00 kuna. Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 16. listopada 2020.

Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.



Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime