Hoćete li se cijepiti protiv koronavirusa?


Hoćete li se cijepiti protiv koronavirusa?

  • Da : 455
  • Ne : 472
  • Možda : 134

Ukupno glasova 1061