Već ranije smo objavili vijest da je gradska tvrtka Spalatum DMC nastavila suradnju s tvrtkom Akceleracija d.o.o. potpisivanjem aneksa ugovora o zakupu stupova javne rasvjete za potrebe reklamiranja.

Podsjećamo, a o čemu smo pisali prethodnih mjeseci, tvrtka Akceleracija d.o.o. nije se pridržavala početnog ugovora sklopljenog 2014. na deset godina. Nisu imali važeće proračune za vješanje reklamnih panoa na 500 stupova javne rasvjete, što je najvjerojatnije dovelo do povećanog broja oštećenja i pada stupova pod utjecajem vjetra. Nisu dostavili policu osiguranja iz koje bi se naplatili eventualni troškovi, a uz sve to, na reklamne panoe instalirali su svoju rasvjetu koja se ilegalno napajala iz gradske rasvjete. Podsjećamo i da su na ovaj slučaj godinama upozoravali članovi Građanske inicijative Split, ali nitko ih nije pretjerano slušao.

Povezani sadržaj

Grad Split poduzetniku ponudio novu šansu

Nakon što smo u posljednjih pola godine objavili tekstove u kojima otkrivamo ove nepravilnosti i nedostatak reakcije nadležnih, inzistirajući da se spomenuti proračuni pregledaju, ugovor zbog višestrukog kršenja raskine, a uključene stranke sankcioniraju, Gradska uprava je preuzela uzde.

No, umjesto da su ugovor raskinuli i poduzeli neke korake u svrhu otkrivanja i kažnjavanja osoba odgovornih za ove propuste, domislili su se kako ugovor produžiti. Poduzetniku su ponudili anekse ugovora koje mora ispoštovati kako bi se ugovor nastavio, a oni su glasili ovako:

“Za svako spajanje električne energije na stupove javne gradske rasvjete u svezi postavljanja reklamnih panoa na području Grada Splita, zakupnik će zakupodavcu plaćati paušal u iznosu od 9.00 KN mjesečno po rasvjetnom stupu.”

“Zakupnik je dužan u roku od tri mjeseca dostaviti tipske statičke proračune i dokaz otpornosti nosivih čeličnih stupova opterećenih cikličkim opterećenjem vjetra sukladno EU normama-eurokod koji sadrži provjeru temelja, vijaka i čeličnih stupova, te se obvezuje provesti i dostaviti ispitivanje svih postojećih čeličnih stupova u kritičnim presjecima na kojima se nalazi reklamni pano. U slučaju postavljanja reklamnih panoa na rasvjetni stup koji do sada nije imao reklamni pano zakupnik je dužan prije postavljanja napraviti naprijed navedena ispitivanja i dostaviti ih zakupodavcu”

“Zakupnik je dužan sklopiti sa jednim od osiguravajućih društava na području RH policu osiguranja koja uključuje osiguranje rizika od pada električnog stupa, pada reklamnog panoa, kao i rizike eventualno nastale štete prema svim trećim osobama.”

Poduzetnik napravio ‘scenu’, pa dobio i još jednu šansu

Vlasnik Akceleracije nije bio zadovoljan ovakvim razvojem situacije, pa je odlučio fizički nasrnuti na one koji su na ovaj problem ukazali. Na Matejuški je 11. svibnja izveo pravi mali ‘performans’ naganjajući aktiviste i prijeteći im da će završiti kao obitelj Zec. Nakon toga javnost je sigurno očekivala da Grad neće nastaviti suradnju s njegovom tvrtkom. S oduševljenjem je dočekan raskid ugovora za kante za smeće, takozvane ‘peći na drva’, koji je Grad imao s Akceleracijom.

Povezani sadržaj

Što se tiče rasvjetnih stupova, do raskida nije došlo, došlo je samo do izmjene aneksa kako bi se barem malo udovoljilo poduzetniku koji će za statičke proračune koje Grad od njega traži izdvojiti popriličan novac.

Akceleraciji 150 dodatnih stupova i zabrana oglašavanja u staroj gradskoj jezgri, Spalatumu dodatna zarada, a Gradu Splitu friška figa

Novi aneks koji je Grad Split pripremio za Akeceleraciju d.o.o., osim gore navedenih točaka, sadržava i sljedeće:

Prva točka o naplati struje je izmjenjena. Odlučeno je da će Akceleracija d.o.o. Spalatumu dostaviti elektrotehnički elaborat koji sadrži procjenu potrošnje električne energije po panou. Procjena mora biti dostavljena u roku 30 dana, a prema njoj će se naplaćivati potrošnja struje. Direktor Spalatum DMC-a Ante Šunjić navodi kako će Spalatum novac za struju proslijediti Gradu Splitu.

Dodana je, također, točka u kojoj se “zakupniku zabranjuje postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne gradske rasvjete u obuhvatu zaštićeno kulturno-povijesne jezgre grada Splita, zona zaštite A”. Kao što smo i ranije pisali, iz Grada su već početkom svibnja obećavali da će se panoi ukloniti iz stare gradske jezgre, ali do toga zasad nije došlo. Spalatum DMC-u smo postavili upit koji će rok zakupniku dati da ispoštuje potpisano.

Zanimljiva točka, a koja je naknadno dodana je da je Akceleracija d.o.o. dobila 150 novih stupova za vješanje reklamnih panoa. Odnosno, dozvoljeno im je postavljanje reklamnih panoa na maksimalno 650 stupova po istoj cijeni koja iznosi 120 kuna + PDV po stupu, što znači da će na račun Spalatuma DMC-a umjesto dosadašnjih 900 tisuća kuna isplaćivati 1 170 000 kuna godišnje. Opet podsjećamo, Grad Split neće vidjeti niti kune od oglašavanja na njihovim vlastitim stupovima. Sav novac ide gradskoj tvrtki Spalatum DMC.

Također, Spalatum DMC je Akceleraciji d.o.o. još 2014. godine dopustio da na 150 od zakupljenih stupova postavi i treći reklamni pano u obilku sendviča i to bez ikakve naknade. U novom aneksu nadopunjava se točka koja im je omogućavala postavljanje treće reklame na neodređeno vrijeme, pa je sada mogu zadržati do isteka ugovora 2024. godine.

Akceleracija_aneks

Izija vuk magare

Iako će Splićani nešto sigurnije hodati pored stupova javne rasvjete, vjerujući stručnjacima koji će procijeniti je li sigurno na njih vješati reklamne panoe te kakve, i dalje ostaje činjenica da nitko nije odgovarao za dosadašnje propuste. Spalatum DMC će i dalje dobijati ogroman iznos novca za svoje posredništvo, Akceleracija d.o.o. će uz nešto troškova svoj posao uskladiti sa zakonom, ali ga i proširiti. Grad Split će i dalje ostati u minusu za struju koju su godinama plaćali privatniku, za stupove koje su godinama mijenjali, a nisu znali zašto padaju i za novac koji su mogli zaraditi da su se samo sjetili sami svoje vlasništvo davati u najam. Svi sretni i zadovoljni.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime