Hrvatske ceste su raspisale natječaj na 12,1 milijun kuna za izradu izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama.

Cesta je bila planirana kao četverotračna cijelom dužinom, ali je zbog troškova 2015. optimizirana, pa je četverotračna 8 km do čvora Krilo Jesenice.

Nova 4-tračna cesta uključivat će nadovžnjak kod TTTS-a, novi most preko rijeke Žrnovnice, brojne tunele i viadukte preko Peruna….Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime